Nahlášení poruchy

V případě nefunkčnosti služeb mimo pracovní dobu nám zanechte zprávu na telefonním čísle 774 164 886. Technici Vás budou kontaktovat na uvedené telefonní číslo ihned, jakmile to bude možné.

Platební informace

Číslo bankovního účtu

707095015 / 2010

Variabilní symbol

Naleznete v levé horní části vaší faktury

Doba splatnosti faktur

Do 20. dne každého období